Om Lejonfastigheter
En del av Linköpings kommun
Våra fastigheter
Byggnader av skiftande karaktär
Våra hyresgäster
Den värdefullaste tillgången
 
Om Lejonfastigheter
Våra fastigheter
Våra hyresgäster
Vår verksamhet
Lejonfastigheter äger och förvaltar cirka 270 fastigheter för offentlig verksamhet. Den totala ytan är cirka 596 000 kvm (ungefär lika mycket som 85 fotbollsplaner). Omsättningen år 2013 var 637 miljoner kronor. På Lejonfastigheter arbetar drygt 40 personer.
Ny bygger vi Smedstad Ridsportcenter
Nyhetsbrev

 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se