Välkomna på Green Drinks by Lejonfastigheter 11/5

Ungdomar och klimatångest står i fokus på Green Drinks by Lejonfastigheter på torsdag. Vi gästas av Svante Axelsson, Jens Rosenqvist och Linköpingsbandet The Majority Says.

Vår påverkan på klimatet är en av vår tids största frågor och nu visar flera undersökningar att många av oss lider av klimatångest. Inte minst ungdomarna. Det här är en viktig fråga för Lejonfastigheter när vi bygger ett hållbart samhälle för dagens och morgondagens Linköpingsbor.

För oss är samverkan och ordet tillsammans avgörande i vårt arbete med att uppnå ett av våra strategiska mål – att minska våra klimatpåverkande utsläpp. Vi jobbar tillsammans med de som vistas i våra fastigheter för att minska energianvändningen. 
   Dagens klimatförändringar påverkar i högsta grad ungdomarna i våra skolor och på alla sätt vi kan engagera och inspirera dem till att bli mer energimedvetna är en vinst för Linköping i strävan att vara en koldioxidneutral kommun år 2025.  

Torsdagens Green Drinks by Lejonfastigheter handlar just om detta. Gästtalare är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och Jens Rosenqvist, rektor på Tokarpsskolan. Och som avslutning underhåller Linköpingsbandet, vars medlemmar har gått på Folkungaskolan, The Majority Says.
- Med torsdagens träff vill vi inspirera till ett mer aktivt arbete för att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Jag är övertygad om att vi når bättre resultat, och kan snabbare ställa om till ett mer klimatsmart samhälle och levnadssätt tillsammans. Svante Axelsson är en expert på området och han kommer att visa på möjligheterna och lyfta fram utmaningarna som vi har framför oss, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter. 


Välkomna på Green Drinks by Lejonfastigheter


Välkomna! 

Green Drinks är ett globalt koncept, öppet för alla med stort intresse och nyfikenhet i hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor. Ett tillfälle att träffas för att diskutera aktuella frågor - informellt och avslappnat. Läs mer på greendrinks.org  

Publicerad 08-maj-2017 av LINKOM\hahbor