Se tävlingsbidragen till Nya Kungsberget

25 arkitekter tävlar om Nya Kungsberget och idag offentliggörs de inkomna förslagen.

Idag, 17 maj 2017, lanserar vi webbplatsen www.nyakungsberget.se där allmänheten kan se de 25 förslag som juryn arbetar med. Det kommer dock inte att framgå vilka arkitektbyråer som står bakom de olika förslagen. 

Vinnande bidrag offentliggörs när bidraget har presenterats för kommunstyrelsen. 

Öppenhet, trygghet och tillgänglighet
Nya Kungsberget vid Drottningtorget får ett centralt läge i den växande innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum ska Nya Kungsberget bli en betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar. Området ska innehålla en högstadie- och gymnasieskola för 1800 elever, två idrottshallar, kulturskola och en innergård. Delar av byggnaderna ska också kunna användas av allmänheten. Huvudbyggnaden ska erbjuda berörande och intressant arkitektur och hela kvarteret ska präglas av öppenhet, trygghet och tillgänglighet.

Publicerad 17-maj-2017 av LINKOM\hahbor