Förskolans Dag firades med sång och bullar

Som stolt fastighetsägare till förskolor i Skäggetorp firade Lejonfastigheter dagen tillsammans med 250 förskolebarn och pedagoger.

Förskolans Dag firades i Skäggetorp på gräsplan utanför förskolan Skattegården 72. Hit kom 250 förskolebarn och pedagoger från förskolorna i Skäggetorp för att sjunga, dansa och fika. 

Lejonfastigheter är stolt fastighetsägare till förskolor i Skäggetorp ville dela denna dag med de som är i våra fastigheter. Vi bjöd på fika, bulle och festis, och barnen med pedagoger på sång ackompanjerade av den härliga majsolen. 

Uppmärksammar förskolan
Förskolans Dag firas den tredje torsdagen i maj varje år runt om i Sverige för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Det är förskollärarna som lägger grunden för våra barns utbildning och lärande. 
Förskolans Dag föddes 1984. Då var förskolan ifrågasatt i samhällsdebatten och passionerade pedagoger i Göteborg och Bohuslän föreslog att förskolorna i landet skulle visa upp sin verksamhet för omvärlden med en egen dag. 

Det blev en lyckad kampanjdag och traditionen med att synliggöra verksamheten, mångfalden, alla likheter och olikheter, alla ”språk”, eller uttryckssätt som barnen arbetar med, har hållit i sig och växer sig starkare för varje år som går. I år firade Förskolans Dag 33 år. 
 
Lejonfastigheter representerades av registrator Johan Ehnsiö, förvaltare Patricia Blaker, marknadsförare Helén Skågeby - med stöttning av Actipro. 
 

Publicerad 19-maj-2017 av LINKOM\hahbor