Lejonfastigheters kundarbete
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

För Lejonfastigheter är kundarbete att målmedvetet och strukturerat arbeta med att vårda och utveckla goda relationer med hyresgästen. Lejonfastigheter strävar efter att lära sig sina kunders olika verksamheter och samtidigt dela med sig av Lejonfastigheters kunskaper och erfarenheter. Detta sker via ett kundarbete som bland
annat består i fastighetsmöten, kundträffar samt kundundersökning via kundenkät.

 

Gemensamma kundträffar

 

Lejonfastigheter bjuder regelbundet in ett större antal hyresgäster för att informera om ämnen knutna till fastigheterna som berör både hyresgästen som brukare och Lejonfastigheter som fastighetsägare. Kundträffarna är ett sätt för Lejonfastigheter att informera hyresgästerna om företagets olika aktiviteter, utbilda i viktiga frågor samt ge hyresgästen möjlighet att påverka. Tidigare kundträffar har bl.a. handlat om Energi, Brandskyddsarbete, Inomhusmiljö och Utomhuspedagogik. Från och med 2011 startade frukostträffar som har fokus på aktuellt ämne.

 

Fastighetsmöten

Varje förvaltare på Lejonfastigheter planerar tillsammans med verksamhetsansvarig på fastigheten regelbundna möten, minst två gånger per år. Syftet med dessa träffar är att diskutera frågor som rör den specifika fastigheten såsom underhåll, skötseln av fastigheten, information om aktuella ämnen samt fånga upp hyresgästens frågor.

Kundmöte 

För att ta reda på hyresgästernas synpunkter på Lejonfastigheters lokaler och service genomför Lejonfastigheter årligen en kundenkät. Genom detta erhålls ett mått på hyresgästernas nöjdhet och förbättringsåtgärder identifieras.

 

Sedan 3 år tillbaka arbetar Lejonfastigheter med riktade kundenkäter för att få tydliga svar på vad som behöver förbättras. Enkäterna genomförs inom områdena felanmälan, affärsområde(förvaltning) och projektprocessen. Felanmälansenkäten genomförs 1-2 per år medan enkäten riktad till affärsomsområde genomförs en gång per år. Projektenkäten genomförs på ett antal utvalda projekt. Med hjälp av analysen kan Lejonfastigheter även identifiera vilka frågor som kunden upplever är viktiga.

 

Kundens nöjdhet med Lejonfastigheter mäts i följande målvariabler

  • Hur kundorienterat företaget är
  • Hur miljömedvetet företaget är
  • Bästa alternativet som hyresvärd för min verksamhet
  • Nöjd kundindex NKI

Enkäten skickas till områdeschefer, verksamhetsansvarig/rektorer, driftsansvarig/vaktmästare samt andra kontaktpersoner som är verksamma i Lejonfastigheters fastigheter.

 

 

 

 
  Sidan senast uppdaterad 2014-06-30 16:03