Finansiella rapporter
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Årsredovisning Lejonfastigheter 2016
Årsredovisning Lejonfastigheter 2015
Årsredovisning Lejonfastigheter 2014 
Årsredovisning Lejonfastigheter 2013
Årsredovisning Lejonfastigheter 2012

Årsredovisning Lejonfastigheter 2011
Årsredovisning Lejonfastigheter 2010

Årsredovisning LKF 2009

Årsredovisning LKF 2008

Årsredovisning LKF 2007

Årsredovisning LKF 2006

Årsredovisning LKF 2005

Årsredovisning LKF 2004

Årsredovisning LKF 2003

Årsredovisning LKF 2002

Årsredovisning LKF 2001
 

Årsredovisningar dotterbolagen

Årsredovisning KILAB 2010
Årsredovisning KILAB 2009
Årsredovisning KILAB 2008
Årsredovisning KILAB 2007
Årsredovisning KILAB 2006
Årsredovisning KILAB 2005
Årsredovisning LSAB 2010
Årsredovisning LSAB 2009
Årsredovisning LSAB 2008
Årsredovisning LSAB 2007
Årsredovisning LSAB 2006
Årsredovisning LSAB 2005
Årsredovisning Fastighet Lavinen i Linköping AB 2007 

Bokslutskommunikéer

Bokslutskommuniké Lejonfastigheter 2015

Bokslutskommuniké Lejonfastigheter 2013
Bokslutskommuniké Lejonfastigheter 2012
Bokslutskommuniké Lejonfastigheter 2011
Bokslutskommuniké Lejonfastigheter 2010
Bokslutskommuniké LKF 2009
Bokslutskommuniké LKF 2008
Bokslutskommuniké LKF 2007
Bokslutskommuniké LKF 2006
Bokslutskommuniké LKF 2005

Delårsrapporter

Delårsrapport Lejonfastigheter 130430
Delårsrapport Lejonfastigheter 120831
Delårsrapport Lejonfastigheter 120430 

Delårsrapport Lejonfastigheter 110831 
Delårsrapport Lejonfastigheter 110430
Delårsrapport LKF 100831
Delårsrapport LKF 100430
Delårsrapport LKF 090831

Delårsrapport LKF 090430
Delårsrapport LKF 080831
Delårsrapport LKF 080430