Information till Investerare
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

Lejonfastigheter ABs (publ) uttalade finansiella strategi är att uppnå balanserade finansiella kostnader med en effektiv hantering av finansiella risker. Den finansiella strategin innefattar bland annat verksamheten för anskaffning av krediter och hur räntekostnaden skall optimeras i förhållande till exempelvis ränteförändringar.

Anskaffning av krediter säkerställes via olika produkter från flera leverantörer, huvudsakligen nordiska affärsbanker.

Med anledning av förändrade ägardirektiv beslutades hösten 2005 att anskaffa krediter direkt på kapitalmarknaden. Våren 2006 erhöll bolaget AA-/K-1 i rating från Standard & Poor's och strax därefter etablerades ett certifikatsprogram i Sverige om 750 mnkr. Under 2014 utökades programmet till 1 500 mnkr.

Under 2007-2015 har Lejonfastigheter även emitterat långa obligationslån.

Rating

Lejonfastigheter AB har den 15 mars 2016 erhållit följande rating av Standard & Poor's:

Långfristig: AA-
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlock: Stable

Företagscertifikatsprogram

SEK 1 500 000 000 eller motvärde i EUR.

Emissionslöptid
Högst 360 dagar.

Dealers
Danske Bank, Handelsbanken, Nordea , SEB, Swedbank (arrangör).

Obligationer

SEK 2 000 000 000

Emisionsintitut
DNB, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank


Information
För ytterligare information kontakta Jonas Johansson, ekonomichef Lejonfastigheter AB

Tel 013-20 52 23 E-mail: jonas.johansson@lejonfastigheter.se

 
Sidan senast uppdaterad 2016-12-06 09:25