Våra hyresgäster
Varje dag vistas barn i förskolor och skolor där de kan utforska, lära och utvecklas i en trygg miljö. Varje dag fylls offentliga lokaler av människor som går på teater och konserter, rider, simmar eller lånar böcker. Och varje dag får äldre den omsorg de behöver på vårdboenden och servicehus. All denna viktiga verksamhet pågår dagligen i våra lokaler, och det är de här människorna som står i centrum för vårt arbete.

Vi på Lejonfastigheter bygger hållbara, kreativa, trygga och pedagogiska miljöer så att fler ska trivas, få plats, få inspiration, livslust och arbetsro. Med nytänkande, lyhördhet och långsiktighet vill vi fylla våra hus och fastigheter med värde och ge utrymme för lusten att leva, leka och lära. 

 
 
 
Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive verksamhet i våra fastigheter.

Här är några som finns i våra fastigheter