Om Lejonfastigheter
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

Lejonfastigheter ägs av Linköpings Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Linköpings kommun. Lejonfastigheter äger och förvaltar 630 000 kvadratmeter bruksarea fördelat på 280 fastigheter, och vi är ett 60-tal medarbetare som tillsammans bygger Linköping. 

Vårt uppdrag

Lejonfastigheters uppdrag från ägaren är att tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor samt på affärsmässigt sätt svara för mark- och fastighetsförvaltning och att ge ägaren skälig avkastning.

Affärsidé

Lejonfastigheter ska aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av: 
  • Kundengagemang och långsiktighet
  • Affärsmässighet och kostnadseffektivitet
  • Miljö- och kvalitetssäkring
  • Värde för kunden

Vision

Lejonfastigheter bygger det goda samhället, genom att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer. Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet för vi Linköping framåt. 

 
 

Vi på Lejonfastigheter bygger, underhåller och förvaltar hållbara, kreativa, trygga och pedagogiska miljöer så att fler ska trivas, få plats, få inspiration, livslust och arbetsro.
Med nytänkande, lyhördhet och långsiktighet vill vi fylla våra hus och fastigheter med värde och ge utrymme för lusten att leva, leka och lära. 
Det är det vi drivs av – det är så vi bygger Linköping.