Fastigheterna
Det är människorna som står i centrum för vårt arbete. Det är för dem vi fyller husen med värde och ger utrymme för lusten att leva, leka och lära.

Grunden för vår verksamhet är våra hus. Byggnader av trä, tegel, betong och glas. Uppförda med olika byggtekniker och med olika planlösningar. Även om hus är hårda är de också personligheter med högst olika karaktärer - med hundraårig livserfarenhet eller helt unga. Skapade utifrån visionära drömmar, faktiska behov och arkitektoniska ideal. Pampiga och storslagna, eller lågmälda och försynta.

De fastigheter Lejonfastigheter äger, förvaltar och hyr ut, omfattar
  • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
  • vårdboenden, servicehus och gruppboenden
  • publika hus för kultur, sport och viktiga samhällsfunktioner

Alla med sin egen unika funktion och  betydelse.

 
 
Klicka på respektive bild för att läsa mer om vad dessa fyra fastigheter innehåller.