Organisation
Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.


Organisatoriskt är vår verksamhet indelad i två funktioner, kärnverksamhet och stöd, direkt under vd. 

Vår kärnverksamhet är våra fastigheter. Fastighet omfattar hela kedjan från definition och analys av kundernas behov till löpande drift, underhåll av beståndet liksom utveckling och förvaltning av våra fastigheter. Här finns också projekt som ansvarar för beställningar och genomförande av investeringsprojekt. Inom området finns också teknisk specialistkompetens för bolagets produktutveckling.

Kärnverksamheten har till sin hjälp stödfunktionerna. Här återfinns kompetensförsörjning och övriga HR-frågor, verksamhetsutveckling och IT, upphandlingar och juridik, hållbarhet samt marknad-och kommunikationsfrågor. Även ekonomi och finans vars uppgifter spänner över ett brett område, från finansieringsfrågor till uppföljning och ekonomisk analys. Men också redovisning, ekonomistyrning samt hyresadministration.

Vi är ett 60-tal medarbetare som tillsammans bygger Linköping.  


Klicka på bilden för att se vår organisation större.