Ekonomisk information
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

Lejonfastigheter ägs av Linköpings Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Linköpings kommun. Lejonfastigheter äger och förvaltar 630 000 kvadratmeter bruksarea fördelat på 280 fastigheter.

Nyckeltal 2016 

  • Hyresintäkter: 683 mnkr 
  • Fastigheter, marknadsvärde:7 381 mnkr 
  • Resultat efter finansnetto: 80 mnkr 
  • Avkastning på eget kapital: 9,7 % 
  • Soliditet: 18 % 
  • Investeringar: 525 mnkr 

  • Medelantal anställda (st): 53


Lejonfastigheter årsredovisning för 2016 finns här, och övriga finansiella rapporter här.