Vision och mål

Vision
Lejonfastigheter  bygger det goda samhället, genom att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer. Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet för vi Linköping framåt.


Mål 

Med bolagets affärsidé respektive vision, om att bygga det goda samhället genom att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer, medverkar Lejonfastigheter till devisen att Linköping är attraktivt att bo, leva och verka i. Vår affärsmodell ska tydligt kännetecknas av fyra kärnområden, som är direkt kopplade till de ägardirektiv som fastlades 2015. De strategiska målen är utformade därefter.

Läs vidare här om våra ägardirektiv samt måluppfyllelse.