Lejonfastigheters Medarbetare

Namn Befattning Direkt/Mobil    
       
VD      
de Jonge Ann VD  013-205854   
Holgersson Christina  VD-administratör  013-205766   
       
Fastighet      
Petersson Jan  Tf Fastighetschef  -  
Dahlén Christian  Projektchef Ny Simhall  013-205748    
Junström Helena   Fastighetsadministratör  013-205202   
Alfredsson Peter   Projektledare Ny Simhall  -  
       
Fastighetsutveckling      
Wetterstrand Eva  Kund- och analysansvarig  013-205899  
Bergvik Viktoria  Kundförvaltare  013-294786   
Nordström Johan  Kundförvaltare  013-205227   
Callenås Baggens Anna  Fastighetsutvecklare 013-205630   
Hagerfors Mikael  Fastighetsutvecklare  013-262699   
Ohlin Johan   Fastighetsutvecklare (tjänsteledig) 013-205264   
Samuelsson Henric  Fastighetsutvecklare  013-205496   
       
Projekt       
Björklund Jonas   Projektchef  013-205211   
Aurell Petter   Projektledare   
Bergvall Anna   Projektledare  013-205403   
Brodin Anders  Projektledare  013-263460   
Danielsson Joakim   Projektledare  013-205217  
Elwing Charlotta  Projektledare  013-205276   
Hedberg Ola  Projektledare  013-205235   
Larsson Johan  Projektledare  013-205628   
       
Fastighetsförvaltning      
Modin Christian  Förvaltningschef  013-205386   
Tjädermo Joacim   Fastighetsförvaltningsansvarig  013-205620    
Blaker Patricia   Fastighetsförvaltare  013-205237 
Glas Jan-Olov  Besiktningsman  013-205622  
Johnsson Oskar   Fastighetsförvaltare  013-204871  
Kanerva Kari  Teknisk specialist (tjänsteledig 013-205205   
Nordlöf Sten  Besiktningsman  013-205240   
Petri Jenny  Driftansvarig 013-205402   
Samuelsson Kjell   Fastighetsförvaltare  013-294739  
Strand Helén  Teknisk dokumentationsingenjör  013-206053  
Sundqvist Magnus  Fastighetsförvaltare  013-205680   
Warvsten Kerstin  Fastighetsförvaltare  013-205405   
       
Underhåll       
Gulliksson Anna   Underhållschef 013-294775   
Kara Akshay  Projektledare  013-206094   
Karlberg Per  Projektledare  013-205121  
Karlsson Erik  Projektledare  013-205840   
Lewau Marcus  Teknisk specialist  013-263461   
Niklasson Viktor   Projektledare  013-205409 
Piel Daniel  Projektledare  013-205525  
Sana Runzaa Projektledare 013-263253    
       
Stödfunktioner      
HR       
Almroth Helena HR-chef  013-205808   
Wiklund Anders  HR-generalist  013-205221   
       
Marknad- och kommunikation       
Falk Angelica  Marknad- och kommunikationschef  013-205238   
Nömtak Päivi  Marknad- och kommunikationsansvarig  013-205212   
Ahlgren Jenny  Administratör  013-263463   
Arklund Jenny  Kommunikatör   
Borglund Hanna  Kommunikatör (tjänsteledig) 013-205455   
Skott Carina  Reception/administration  013-205621   
Skågeby Helén  Marknadsförare  013-205241   
       
Verksamhetsutveckling och IT       
Kollberg Beata  Utvecklingschef   013-205401   
Ågård Pehr  IT-ansvarig  013-205242   
Holm Pia  Verksamhetsutvecklare  013-205231   
Robertsson Marianne  Verksamhetscontroller  013-263462   
Stolt Benjamin  IT-samordnare 013-205250   
       
Hållbarhet       
Widfeldt Maria  Hållbarhetschef  013-294779   
Axén Johan   Trygghets- och säkerhetssamordnare  013-205596   
Becirovic Danela  Hållbarhetssamordnare  013-294263   
Åsberg Anders  Energicontroller  013-205517   
       
Juridik och upphandling      
Togö Erika  Juridik- och upphandlingsansvarig (tjänsteledig) 013-205857   
Höglind Karin  Tf Juridik- och upphandlingsansvarig  013-294760  
Hedenborg Mikael  Upphandlare  013-208758   
Linnell Charlotta  Upphandlare  013-294702   
       
Ekonomi och finans       
Johansson Jonas  Finanschef  013-205223   
Sandell Ann  Ekonomichef   013-205412   
Adell Marko Ekonom  013-205226
Berntsson Sylvia Ekonom 013-205228
Kennerud Elin  Projektekonom  013-262669   
Säwenmyr Margareta Ekonom 013-205229
       
 
Sidan senast uppdaterad 2017-06-15 09:46