Historik
Lejonfastigheter AB bildades 1993 under namnet Linköpings Kommunala Fastigheter AB, LKF, med uppdraget att långsiktigt förvalta fastigheter som används i kommunal verksamhet.


Företaget startade sin verksamhet 1994, fastigheterna utgjordes inledningsvis huvudsakligen av skolor och förskolor. Hösten 1995 beslutades att förvärva Fastighets AB Västanstång som ägde gymnasieskolor samt några administrationsfastigheter. Motivet var att effektivisera förvaltningen av likartade fastigheter. Västanstång förvärvades den 1 januari 1996 och en organisatorisk sammanslagning av bolagen skedde i juni 1996.


Vid årsskiftet 1996/1997 förvärvades ett paket sportfastigheter från kommunen samt vid årsskiftet 1997/1998 ett antal bostadsrättsföreningar. Motivet till förvärven var att ägaren ville fullfölja den plan som fanns på samling av offentliga fastigheter i ett bolag. I samband med förvärven av sportfastigheterna beslutades att aktivera ett vilande bolag och där organisatoriskt placera dessa byggnader, idag Linköpings Sportfastigheter AB (LSAB). Motivet var att kunna tydliggöra inriktning och ekonomi. Sedan tidigare fanns Konserthuset i Linköping AB (KILAB) som äger konserthuset.

Den 1 mars 2011 namnändrades Linköpings Kommunala Fastigheter AB till Lejonfastigheter AB.