Påträffad dynamit i samband med rivning

Under tisdagen påträffades dynamitstavar vid rivning av en av Lejonfastigheters byggnader i Skeda Udde. Polis tillkallades omgående och det konstaterades snabbt att stavarna saknade tändhattar, och har nu transporterats bort från området. 

Lejonfastigheter påbörjade under tisdagen 11 april tillsammans med våra entreprenörer ett rivningsarbete av en tom byggnad i Skeda Udde. Bakom byggnaden finns det som fastighetsägare och entreprenörer trodde var en stängd och låst jordkällare, och som även den omfattas av rivningsbeslutet. 

Det var när rivningen inleddes som den visade sig vara en sprängämnesförvaring från den tid då lanthandeln sålde dynamit, 1950-1960-talet. Däri förvarades stavarna medan tändhattarna förvarades på ett annat ställe. 

Polis tillkallades omgående när dynamitstavarna upptäcktes och tillsammans med sina experter konstaterades det att fyndet var ofarligt, stavarna saknade tändhattar. Dessa har nu transporterats bort från området, och ingen person kom i skada.   

- Jag är glad över att allt har gått bra och över det goda samarbetet mellan oss och polisen i denna händelse, säger Johan Axén, trygghets- och säkerhetssamordnare på Lejonfastigheter. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Axén, trygghets- och säkerhetssamordnare på Lejonfastigheter, på telefon 013-20 55 96 eller via e-post till johan.axen@lejonfastigheter.se 

Pressmeddelande 2017-04-11