Felanmälan

Genom att felanmäla hjälper du oss att hålla din lokal och din närmiljö så funktionell och trivsam som möjligt.

Det finns två vägar att felanmäla.

  • Ej akuta fel, såsom löst dörrhandtag/golvsockel, lås på innerdörr fungerar ej och belysning fungerar ej trots byte av glimtändare och lysrör, görs via vår webbfelanmälan. Ärendet åtgärdas normalt inom fem (5) arbetsdagar.
  • Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd rapporteras via telefon 013-20 54 00. Akuta fel är bland annat vattenläckage, stopp i avlopp, elavbrott, driftstörningar på hiss samt brister som kan leda till personskada. Öppettider för felanmälan är måndag–fredag 07.30–16.00. Övriga tider kopplas ditt samtal till vår beredskap.

Vem får anmäla fel?

Varje verksamhet har en utsedd person som samordnar felanmälningar för fastigheten/verksamheten. Denna person ska ha vetskap om ansvarsförhållandet mellan kund och fastighetsägare. Vem som ska vara anmälare utses av normalt av verksamhetsansvarig/chef hos vår hyresgäst. 

Anmälaren är den som får återkopplingsmail när fel och ärenden är registrerat samt avslutas, och anmälaren ska ha beställningsrätt. 

Att det finns en anmälare per verksamhet/fastighet är viktigt för oss.

Om du saknar inloggningsuppgifter är du välkommen att kontakta Jenny Ahlgren via e-post eller telefon, 013-26 34 63, så hjälper vi dig.

Vad händer med din felanmälan?

När vi tar emot din anmälan om fel behöver vi ta hänsyn till ett antal parametrar för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Vi kommer att efterfråga viss information, exempelvis olika nummer på vitvaror, en uppmätt inomhustemperatur om du tycker att det är kallt eller fråga om du har rensat ditt vattenlås då du anmäler ett stopp i avlopp.

Därefter gör vi en bedömning om vilken typ av entreprenör som är bäst lämpad att hjälpa dig med ditt anmälda fel och hur ärendet ska prioriteras.

Hur många samtal och ärenden tar Felanmälan emot?

Vi arbetar för korta väntetider och att det ska var enkelt att göra en anmälan. Vår webbanmälan är alltid tillgänglig och via telefon är felanmälan tillgänglig mellan kl. 07.30-16.00. Övrig tid kopplas du automatiskt till vår beredskap, där SOS Alarm Sverige AB svarar och hjälper dig rätt med din felanmälan.

Under 2016 besvarade vi 12 966 samtal där medelsvarstiden var 32 sekunder. Totalt mottog vi under år 2016 totalt 14 141 stycken felanmälningar via telefon och webbfelanmälan.