Årsredovisning

​Årsredovisningen är en sammanställning av bolagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse samt hållbarhetsredovisning.

Här kan du ta del av de senaste årens årsredovisningar.

Årsredovisning för 2017 publiceras den 26 april 2018 efter bolagsstämman.