Bolagsstämma

​Lejonfastigheters högsta beslutande organ är bolagsstämman. Bolagsstämman består av representanter för ägaren, Linköpings Stadshus AB.

Den årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, väljer styrelse och revisorer, fastställer bolagets balans- och resultaträkning samt hållbarhetsredovisning, fattar beslut om disposition av vinstmedel samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och för verkställande direktören.

Årsstämman för verksamhetsåret 2017 hålls den 26 april 2018 klockan 13.00 på Restaurang Stångs Magasin i Linköping.

Här finns protokoll från de senaste tre årsstämmorna.

Bolagsstämma 2015
Bolagsstämma 2016
Bolagsstämma 2017