Bolagsstämma

​Lejonfastigheters högsta beslutande organ är bolagsstämman. Bolagsstämman består av representanter för ägaren, Linköpings Stadshus AB.

Den årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, väljer styrelse och revisorer, fastställer bolagets balans- och resultaträkning samt hållbarhetsredovisning, fattar beslut om disposition av vinstmedel samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och för verkställande direktören.

Årsstämman för verksamhetsåret 2018 hålls den 10 maj 2019 klockan 08.00-08.30, KF-salen  Linköpings Stadshus.

Här finns protokoll från de senaste tre årsstämmorna.

Bolagsstämma 2015
Bolagsstämma 2016
Bolagsstämma 2017