Vissa år behövs det massor av förskoleplatser i ett område. Några år senare kan det bli för trångt i mellanstadiet. Då är det bra om skolan är byggd så att lokalerna enkelt kan göras om. Som i Brokind.

Ganska ofta hör vi att landsbygden dör ut, att skolorna har så få elever att de måste stänga. Men inte i Brokind! Hösten 2015 tog Lejonfastigheter det första spadtaget till en helt ny förskola och skola i det lilla men levande samhället på landet. Inför vårterminen 2017 stod skolan färdig och elever och personal flyttade in.

Flexibilitet och långsiktighet

När den nya skolbyggnaden planerades var flexibilitet och långsiktig hållbarhet nyckelord. Här på landsbygden varierar elevunderlaget betydligt mer år från år än i tätorterna. Klasserna är ibland mindre, ibland större, och ofta slås två eller flera årskullar ihop. Därför var det viktigt att skapa lokaler som enkelt kan anpassas efter behov, när storleken på de olika barngrupperna ändras.

Dubbelt upp

Resultatet blev en ljus och modern skolbyggnad på 2 750 kvadratmeter i två plan. Förskolan med barn i åldrarna 1–5 år huserar på bottenplanet och på det övre planet bedrivs grundskolan för klasserna F–6. Båda verksamheterna har dock tillgång till hela huset. Idag har Brokinds skola 135 elever, men om det behövs har lokalerna plats för dubbelt så många.

Härlig utemiljö

Till skillnad från den gamla skolan, som låg lite avsides på andra sidan landsvägen, ståtar den nya skolan mitt i Brokind, alldeles intill idrottsplatsen och den nyligen uppförda idrottshallen. Runt omkring byggnaden har skog och äng tagits tillvara och roliga gångar och kullar samt en pedagogisk lekmiljö har kommit till. Här finns också lusthus, grillhus, odlingslådor med mera.

Framtiden finns här

Bland alla uppdrag är det kanske just skolorna vi på Lejonfastigheter är mest stolta över. Att dessutom få skapa något nytt på landsbygden ger en extra dimension. Om flexibilitet är det som utmärker själva skolbyggnaden så är nog framtid det som utmärker Brokind. Det är alla barnen på skolan ett fint bevis för. 

Kort om Brokinds skola

Adress: Melskogsvägen 32, Brokind
Byggår: 2016
Arkitekt: Tengbomgruppen
Verksamhet: Förskola och skola årskurs F–6