Bulletinen 4, 2018

Mindre än en vecka kvar till dopparedagen och vi på Lejonfastigheter är redo – både för julen och för vinterväder. Nu laddar vi också om för ett nytt år med många viktiga och spännande projekt. Men innan dess vill vi passa på att önska er alla en riktigt god jul!

​En 25-åring på Facebook!

Några av er har kanske sett Lejonfastigheter dyka upp i Facebookflödet på senare tid. Att vi syns där lite mer är en del i vårt 25-årsfirande.

Vi tyckte att det var ett bra tillfälle att presentera några av våra hus och på så sätt också berätta för fler Linköpingsbor vilka vi är. Inläggen är kopplade till en jubileumssida på vår webb där det finns mer att läsa om, till exempel äggtjuvarna på biblioteket, punkarna på Arbis, läderbaggarna i Smedstad och om någon som var vilse i pannkakan. Följ oss på Facebook så missar du inget!

 

Ett ännu bättre konserthus

Ny scenteknik, nytt kök och nya hissar – det är några av de förbättringar vi har gjort i Konsert & Kongress. Erik Karlsson, underhållschef på Lejonfastigheter, är nöjd, inte minst med moderniseringarna i konsertlokalerna:

– I Crusellhallen har vi renoverat och moderniserat scentekniken och Garden har fått ny belysning i form av stora ljuskuber som kan justeras i styrka och färg.

Du som nyligen besökt Konserthuset har kanske också lagt märke till att marmorgolvet i foajén blänker lite extra och att bekvämlighetsinrättningarna ser annorlunda ut.

– Vi har inte bara renoverat toaletterna, berättar Erik, de är också ombyggda för att vara könsneutrala, vilket var ett önskemål från Visit Linköping. 

I slutet av november avslutades projektet och Lejonfastigheter, Konserthusets verksamhetsansvariga och entreprenören, HSM i Linköping AB, kunde tacka varandra för ett gott samarbete.

– Men vi är inte helt klara än, säger Erik Karlsson. Vi tar bara en paus under den mest intensiva evenemangsperioden och återkommer med fler planerade åtgärder nästa år.

I slutet av november återinvigdes förskolan Linné efter en genomgripande renovering. Huset var från början en enfamiljsvilla men byggdes om till daghem på 1960-talet. Inredningen anpassades då till de små barnen, som till och med fick en egen köksavdelning, med låga bänkar och skåp. Sedan dess har många barn lekt och lärt i det vackra gamla huset. Här ryms också kulturhistoriska värden, något som Lejonfastigheter fick ta hänsyn till i renoveringsarbetet.

– Vi fick god hjälp av byggnadsantikvarie Marie Hagsten som gav oss råd kring material och vad som skulle bevaras, berättar projektledare Rostam Elias.

Renoveringen innefattade dränering, byte av el och VA-ledningar, ny ventilation och nya fönster. Alla ytskikt fräschades upp och nya golv lades in. Det sattes även in en ny mathiss, då den gamla inte uppfyllde brandsäkerhetskraven. Under renoveringsarbetet flyttades förskolebarnen tillfälligt till paviljonger på Kungsbergsplan. För Rostam Elias och hans projektmedarbetare var det därför nödvändigt med en effektiv process.

– Så blev det också. Arbetet, som utfördes av Åhlin&Ekeroth Byggnads AB, flöt på bra och i augusti kunde barnen och personalen flytta tillbaka in i huset igen. Helt enligt plan.

Fram för återbruk av byggprodukter!

Lejonfastigheter har, tillsammans med Sankt Kors, Stångåstaden och Region Östergötland, samlats kring frågan om hur vi ska systematisera återbruk av byggprodukter. Byggbranschens materialanvändning står för en stor klimatpåverkan och vi behöver driva utvecklingen mot mer återbruk. Här tror vi i Linköping starkt på bolagsövergripande samarbeten, för att snabbare kunna minska vårt klimatavtryck. Vi har skickat in en gemensam bidragsansökan till Naturvårdsverket med målet att skapa ett nav där byggmaterial som ska bytas ut kan sparas och användas i andra projekt. Nu håller vi tummarna för mera återbruk och för miljön!

Vi tror på sol

Allt fler av våra fastigheter utrustas med solceller. Satsningen är ett led i Linköpings kommuns mål att solel ska stå för minst fem procent av elanvändningen i kommunkoncernen år 2025.

 

– Andelen solel av vår totala elanvändning är 0,4 procent, säger Martin Lindén, energistrateg på Lejonfastigheter. Det krävs en stor ökning för att nå fem procent. Men det är ett bra mål, både ur ett klimatperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv, och som kommunalt bolag ska vi självklart bidra så mycket vi kan.

Nu står räddningsstationen i Lambohov på tur. Installationen beräknas ge 71 000 kWh per år, vilket ska täcka cirka 13 procent av den totala elanvändningen.

– Lambohovs räddningsstation har ett bra solläge och används året om. Perfekt för en sådan här satsning, avslutar Martin Lindén.

Mera mätningar i Saab Arena

Saab Arena är Lejonfastigheters största anläggning, och därmed också den som förbrukar allra mest energi. Vi arbetar ständigt för att hitta nya sätt att minska elanvändningen i alla våra fastigheter, och det är särskilt viktigt när det gäller våra storförbrukare. Vi har nyligen utökat mätningen i just Saab Arena och lagt till 25 nya mätpunkter som digitalt ger oss en tydligare bild över energianvändningen, och som hjälper oss att driva anläggningen på ett ännu effektivare sätt framöver.

Känner du till Lejonfastigheters Kundtjänst?

Kundtjänst hjälper dig med frågor om våra fastigheter medan vi utvecklar vår nya kund- och leverantörsportal. Vänd dig till kundtjänst med frågor om:

  • Protokoll från myndighetsbesiktningar, till exempel OVK
  • Ritningar som visar rekommenderat personantal per rum i din skola
  • Ritning över markskötselområdet vid din fastighet
  • Vem som ansvarar för underhåll och reparation på fastigheten, inredningen eller utrustningen (gränsdragning hyresvärd-hyresgäst)
  • Kontaktuppgifter till din driftentreprenör
  • Annan fastighetsrelaterad information

Du når Kundtjänst på telefon 013-20 54 00. Öppet vardagar klockan 07.30–16.00. Webbfelanmälan når du via vår hemsida www.lejonfastigheter.se

Under våren 2019 kommer vi att göra en mindre förändring av Kundtjänst med delvis nya rutiner. Närmare information kommer i början av året. Telefonnumret ändras inte.

 

 Bulletinen 4. December 2018