Bulletinen 1, 2019

Ett nyhetsbrev till dig från Lejonfastigheter

​Ny på jobbet!

Fredagen den 8 mars var min första officiella dag som vd på Lejonfastigheter. Den hade föregåtts av några intensiva dagar där jag fått tillfälle att installera mig, träffa medarbetare och introduceras i funktioner och rutiner. När jag nu skulle delge mina intryck för den samlade personalstyrkan kom plötsligt bilden av ett kosläpp upp för mig. Känslan av att vara som en nyutsläppt kalv. Man vet inte exakt vad som väntar, man springer runt överallt men är samtidigt väldigt glad!

Jag har fått en otroligt fin och välkomnande start. Det finns en starkt positiv anda i organisationen, en bred och djup kompetens och ett stort engagemang för det vi gör. Många frågar om mina tankar och planer, men för mig är det viktigt att ta tiden att verkligen vara ny på jobbet. Jag ska lyssna och lära, bygga relationer och successivt bilda mig en uppfattning om vad som krävs för att utveckla organisationen vidare.

Det finns en stor förväntan på bolaget framöver, vilket naturligtvis kommer att innebära utmaningar. Men det är också en chans för oss att ta nya kliv framåt och axla ett större och bredare ansvar i vår stad. Det är en mycket spännande tid vi har framför oss!

Micael Antamo, vd Lejonfastigheter

 

Vårtecken

Nu är det tid för vårstädning av utemiljöerna runt alla hus. Det är våra

markentreprenörer Thormans och Green Landscaping som sköter detta. Gruset som

har skyddat mot halka ska tas bort, liksom torra löv och skräp. Bänkar och sandlådor

snyggas till och i april är det dags för årets första ogräsrensning. Våren är här!

Arkitektbild 3XN Arkitekter

Nu bygger vi den nya simhallen

I början av mars kom det besked som många av oss har väntat på – den nya simhallen byggs vid Folkungavallen. Anläggningen kommer att bli ett av Linköpings allra största byggprojekt och utgöra den centrala punkten i en helt ny stadsdel.

I vått och torrt
Simhallen ska locka till simsport och motion och även vara ett attraktivt besöksmål för bad, lek och rekreation. Ett flertal större bassänger planeras: En 50- och en 25-metersbassäng för tränings-, tävlings- och motionssim, en separat hoppbassäng, en undervisningsbassäng, en rehabbassäng och ett upplevelsebad. Här kommer också att finnas plats för relax, med bastu och bubbelpooler. Byggnaden ska få en tydlig koppling till Tinnerbäcksbadets badsjö så att man sommartid ska kunna röra sig mellan simhallen och utebadet. Utöver det våta utbudet kommer anläggningen att utrustas med gym, gruppträningsrum och behandlingsrum, lokaler för personal, samt servering och kiosk.

Tidplan
Lejonfastigheter har i dagarna påbörjat entreprenadupphandling, en process som kommer att pågå fram till den 3 maj. När det är klubbat och klart är planen att ett första spadtag ska tas innan midsommar. Men det dröjer lite till innan det är dags att ta på badkläderna. Först sommaren 2022 beräknas Linköpings nya fina simhall stå klar.

 

Bra rutiner för vårt byggarbetsansvar

Som byggherre har Lejonfastigheter ett stort ansvar när det gäller att främja en god arbetsmiljö och förebygga arbetsskador och ohälsa, inte bara under själva byggskedet, utan även under planering, projektering och i det framtida brukandet av fastigheterna.

Foto Crelle Photography

Krav vid upphandling
Vårt byggarbetsansvar innebär bland annat att ställa tydliga krav på arbetsmiljö och säkerhet när vi handlar upp projektörer och entreprenörer för våra projekt, och att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor under hela projektet. För detta uppdrag har Lejonfastigheter en utsedd byggarbetsmiljösamordnare.

Väl godkänd inspektion
Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört inspektioner där de tittat på hur beställare inom bygg och anläggning lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. Hos Lejonfastigheter skedde inspektionen i december, med mycket gott resultat. Överlag konstaterade inspektörerna att vi hade kommit mycket långt i vårt arbete med samordning och att vi har bra rutiner för vårt systematiska byggarbetsmiljöansvar.

Fokus på rätt saker
Arbetsmiljöverket avslutade sitt besök med att säga att de har genomfört många liknande revisioner, och att de i de flesta fall lämnar efter sig ett tillsynsprotokoll med önskade förbättringspunkter eller krav, åtföljda av viten. Men i Lejonfastigheters fall var protokollet blankt – alltså helt utan anmärkning. Det visar att vi har fokuserat på rätt saker det senaste året. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen för att säkra en trygg arbetsmiljö i våra projekt.

Foto Daniel Melin

Energihjältar på Linköpings förskolor

Just nu pågår vårt projekt Elis energihjältar i femårsgrupperna på några av Linköpings förskolor. Syftet är att öka kunskapen om energi och inspirera till minskad energianvändning i lokalerna. Projektet tar avstamp i berättelsen om figurerna Eli och Elva som på ett lekfullt sätt utbildar barnen till energihjältar.

Alla hjältar behövs
I grunden finns kommunens mål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter, menar att det är ett mål som vi alla måste hjälpas åt för att nå.
- Som fastighetsägare tar vi självklart ett stort ansvar för att minska vår energianvändning och våra utsläpp. Men det är de små insatserna som kommer att göra den stora skillnaden. Att vi släcker en lampa till, stänger av datorn, sänker värmen en aning, duschar lite snabbare, cyklar oftare istället för att ta bilen, källsorterar lite mer... Vi behöver alla energihjältar vi kan få!

Stort engagemang
Rapporterna från Elis Energihjältar så här i halvtid visar på ett stort engagemang hos barnen. Något som vi hoppas att de sprider till föräldrar och syskon, och även tar med sig ut i livet. Det ska bli spännande att se om det också ger resultat på förskolornas elmätare. Mer om detta i kommande nummer av Bulletinen.

Vi har byggt!

Agora - Linköpings nya mötesplats
Agora i Skäggetorp är nu klar att tas i bruk. Här, i den speciella byggnaden med stora glaspartier och udda vinklar, ska Linköpingsborna kunna träffas kring musik, dans, bildkonst, drama, studier, föreningsverksamhet och mycket mer. Inflyttning av verksamheterna sker successivt nu under våren.

Vallastaden - Framtidens vårdboende 
Den 1 mars stod Vallastadens nya vårdboende klart. Här får de boende sin egen lägenhet samt tillgång till ytor för umgänge, måltider rekreation och dagverksamhet. Teknisk infrastruktur ska stödja digitala verktyg som underlättar individanpassad omsorg.

Vi bygger!

Tornhagsskolan
Intill den befintliga skolan uppför vi en ny byggnad som ska innehålla förskola och grundskola. Här satsar vi på flexibla lokaler som kan anpassas när behoven av skolplatser förändras. Inflyttning planeras till höstterminen 2019.

Tallbodaskolan
Byggandet av skolan är i full gång och går helt enligt plan. Till hösten 2019 ska elever och personal kunna flytta in i en vacker byggnad, försedd med träpanel och sedumtak, och där naturkänsla och hållbarhet är ledord.

Arkitektbild White Arkitekter