Elis energihjältar

Vi behöver alla hjälpas åt att ta hand om jordens energi och resurser. Det kan låta svårt och krångligt, men det behöver inte vara det. I projektet Elis Energihjältar får barn och vuxna, på ett lekfullt och lustfyllt sätt, lära sig att små insatser kan göra stor skillnad. Det ska vara kul att spara energi!

Med projektet Elis Energihjältar vill vi på Lejonfastigheter öka kunskapen om energi – om el, värme och vatten – hos alla som vistas i våra förskolor och andra hus. Kunskap som på sikt kan bidra till hjälpa oss att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Stora möjligheter att påverka

Att använda energi är inte negativt i sig, men det är en resurs vi behöver vara rädda om för att den ska räcka till alla. Inom förskolan och skolan finns det stora möjligheter att minska energianvändningen. Två tredjedelar av all energi som används i Sveriges skolor går till uppvärmning av lokaler och vatten. Resten är el som används till ventilation, belysning, datorer, köks- och tvättutrustning. Genom att bara se över belysning och fläktar i alla Sveriges skolor skulle den totala energiförbrukningen kunna minska med en femtedel enligt Energimyndigheten. Om alla lärare och elever dessutom skulle tänka extra mycket på att inte slösa på energin kan ännu mer sparas. Här kan vi som använder byggnaderna, drifttekniker och fastighetsförvaltare göra stor skillnad.

Pilotprojekt

Vårterminen 2019 deltar femårsgrupperna på förskolorna Kvinneby, Blystigen, Grengatan och Vidingsjö By i Elis Energihjältar. Projektet pågår under cirka 12 veckor, med start i slutet av januari. Vår förhoppning är att fler förskolor ska få genomföra projektet om piloten blir lyckad.

Följ oss gärna på Lejonfastigheters Facebooksida.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Anna Adolfsson, via mejl till anna.adolfsson@lejonfastigheter.se eller på telefon 0704 24 94 54.