Så går det till

Pedagogiken i Elis Energihjältar bygger på lekar, uppdrag, pyssel och samtal som rör energi och hur den kan minskas. Projektet är indelat i ett antal temaveckor. För varje vecka finns det nya uppdrag, aktiviteter och lekar som kopplar till temat.

​I ett inledande steg kommer ett litet hus att dyka upp på förskolan, med den okända figuren Eli inuti. Kort därefter får barnen besök av rollfiguren Elva för en introducerande sagovandring. Uppdraget för barnen blir att hjälpa till att minska energianvändningen på förskolan, så att den energin istället kan användas till att ladda upp Elis hus – och öppna hans dörr. De blir helt enkelt energihjältar!
Under projektets gång kommer varje förskolas energianvändning att dokumenteras för att alla deltagare ska kunna följa effekterna av energibesparingen.