Redan när Folkungaskolan byggdes 1914 hade den plats för 1 300 elever, alltså ungefär samma antal som idag. Räknar man alla elever under hundra år blir det väldigt många.

I början av 1900-talet ökade Linköpings befolkning snabbt och stadens dåvarande folkskola räckte inte längre till. En stor tomt norr om kyrkogården reserverades för en ny skola och arkitekt Axel V Brunskog fick uppdraget att rita den. För att tillgodose kraven på moderna och sunda undervisningsmiljöer arbetade han särskilt med byggmaterialen, med belysning och dagsljus, vädringsmöjligheter, uppvärmningssystem och sanitära installationer.

Pappslöjd, smedja och bespisning för fattiga barn

Den nya skolan hade plats för 1 289 elever med ett fyrtiotal elever i varje klassrum. Här fanns salar för träslöjd och pappslöjd, en smedja, ett skolkök och en matsal för bespisning av fattiga barn samt två gymnastiksalar och en bassäng. Den 8 september 1914 invigdes Linköpings nya folkskola och fungerade som sådan under många år, tills den så småningom övergick till att bli nioårig grundskola.

Ny tillbyggnad

Sedan 1994 är Folkungaskolan en mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskola, fortfarande med plats för gott och väl över tusen elever. Men situationen i Linköping idag påminner till viss del om det tidiga 1900-talet. Staden växer och skolorna räcker inte till. Därför jobbar vi på Lejonfastigheter ständigt med att både utöka och förbättra utbudet. På Folkungaskolan behövdes det framför allt flera högstadieplatser. Lösningen blev en helt ny tillbyggnad som stod klar sommaren 2017. Tre tusen kvadratmeter i tre våningar med undervisningssalar i musik och hemkunskap, basenheter för högstadiet – och plats för ytterligare 270 elever.

En modern skola, då som nu

När Folkungaskolan byggdes en gång i tiden fick den modern teknik och moderna funktioner, för att främja en sund skolmiljö. Drygt hundra år senare har vi på Lejonfastigheter haft samma ambitioner. Den nya tillbyggnaden har till exempel fått certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det betyder att den infriar högt ställda krav, både på material, energianvändning och på inomhusmiljön när det gäller dagsljus, ljudnivå och ventilation. Naturligtvis har vi också arbetat med god tillgänglighet för elever med funktionsvariationer. Vi hoppas och tror att salig Axel V Brunskog skulle ha varit nöjd.

Kort om Folkungaskolan

Adress: Folkungagatan 20, Linköping
Byggår: 1914
Arkitekt: Axel V Brunskog
Verksamhet då: Folkskola
Verksamhet idag: Mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskola

 

Källor:
Axel V Brunskogs skolbyggnader i Linköping 1914 och 1915. Birgitta Rolf, C-uppsats vid uppsala universitet
Linköpings kommun, Folkungaskolan