Det var ingen slump att Linköpings pampiga brandstation byggdes just vid Västra vägens topp. Det höga läget var nämligen en klar fördel när dåtidens brandfordon skulle rycka ut.

​När Linköping fick sin första permanenta brandkår 1892 höll den till i en byggnad vid Badhusgatan. Några år senare beslöt stadens styrande att brandkåren skulle bli en egen organisation och få mer funktionella lokaler. Som plats för den nya stationen valdes en tomt vid Västra Vägen, som då låg i stadens utkanter omgiven av odlingslotter. Att tomten hade ett högt läge var en klar fördel. Eftersom de flesta av stadens hus låg lägre skulle de tunga fordonen oftast ha nedförsbacke vid utryckningar och på så vis snabbare nå fram till brandplatsen.

Farligt och aggressivt

Skåningarna Nils Meijer och Carl Rosell fick uppdraget att bygga stationen. På den tiden, 1914–1915, var det viktigt att samhällets institutioner skulle utstråla styrka, pondus och makt. Som förebild hade man brandstationen i Gävle, vars arkitekt menade att ”Brandsoldaterna skall rycka ut ur en borg som ger intryck av deras farliga och aggressiva yrke”. Och mycket riktigt fick även Linköpings brandkår flytta in i en mäktig tegelborg med tinnar och torn.

Opålitliga nymodigheter

Den stora byggnaden inrymde, förutom brandstation och logement, även verkstad, smedja, telegrafrum och bostäder för brandmän och befäl. Det höga tornet fyllde också en funktion – här kunde vattenslangarna hängas på tork. I mitten placerades vagnhallen med plats för både bilar och hästvagnar. Brandkårens hästar såldes visserligen vid flytten, men man litade ännu inte fullt ut på de nymodiga automobilerna. Vid tillbyggnaden som gjordes 1948 utökades dock garageplatserna eftersom bilarna nu hade sin givna plats i brandförsvaret. Samtidigt fick brandsoldaterna en gymnastikhall för att kunna hålla sig i trim.

Namnet lever kvar

Stationen var i bruk ända fram till 1977, och vi är nog ganska många Linköpingsbor som har fått prova att glida nerför stången under skolornas studiebesök. Sedan 1984 är det Föreningshuset Fontänen som huserar i lokalerna och stadens räddningstjänst har flyttat vidare ytterligare en gång. Men den ståtliga borgen på Västra vägen kommer nog i folkmun ändå att heta Gamla brandstationen många år framöver.

Kort om Fontänen

Adress: Västra vägen 32, Linköping
Byggår: 1914–1915
Arkitekt: Nils Meijer och Carl Rosell
Verksamhet då: Brandstation
Verksamhet idag: Föreningshus för handikapp– och pensionärsföreningar

 

Källor:
Linköpings historia, del 5. Linköpings stad 1981
116 hus i Linköping. Gunnar Elfström, Förlaget Futurum 2001
Östgöta Correspondenten