Byggbranschen står inför flera stora utmaningar med en kraftigt ökad produktionstakt, inte minst i Linköping. Samtidigt anses det vara en högriskbransch vad gäller mänskliga rättigheter, korruption, arbetsrätt och miljö. Hur kan företag arbeta med sitt ansvar för leverantörsledet? Vi bjuder in till en intressant paneldebatt. Välkomna att lyssna, ställa frågor och diskutera!

I panelen ingår Parul Sharma, rektor vid The Academy for Human Rights in Business och ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation; Henrik Landelius, chef för NCC:s byggverksamhet i Sverige; Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB; Kristina Edlund, ordförande i Linköpings kommunstyrelse samt Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter AB.

parulsharma_bild_mindre.jpg

Parul Sharma

Henrik Landelius

Kristinaedlund-mindre.jpg

Kristina Edlund

parulsharma_bild_mindre.jpg

Göran Lundström

Ann de Jonge

 

Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Green Drinks

Green Drinks är ett enkelt sätt att mötas kring några av vår tids viktigaste frågor – om hållbarhet, miljö och klimat. Green Drinks är ett globalt koncept öppet för alla med intresse och nyfikenhet inför dessa frågor. Här ges tillfälle att under informella former träffas och diskutera aktuella utmaningar och möjligheter. Läs mer på greendrinks.org.

Tid och plats

vallastaden2017.se.

 Alva Myrdals torg är markerad på kartan nedan (nr 27). Bussar stannar vid Nobeltorget i närheten av Västra entrén. Cykel- och bilparkeringar finns i anslutning till Östra entrén. Det finns även parkeringar längre söderut, anvisningar finns på plats.

Dela sidan