Green Drinks tema för dagen handlar om företags ansvar för leverantörsledet.​ Människorättsjurist Parul Sharma är en av Sveriges främsta experter på företags samhällsansvar. I en paneldebatt diskuterar hon dessa frågor tillsammans med bland annat Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter, och Kristina Edlund, ordförande i Linköpings kommunstyrelse.

Green Drinks är ett enkelt sätt att mötas kring några av vår tids viktigaste frågor – om hållbarhet, miljö och klimat. Green Drinks är ett globalt koncept öppet för alla med intresse och nyfikenhet inför dessa frågor. Här ges tillfälle att under informella former träffas och diskutera aktuella utmaningar och möjligheter. Läs mer på greendrinks.org.

parulsharma_bild_mindre.jpg

Parul Sharma

Ann de Jonge

Kristinaedlund-mindre.jpg

Kristina Edlund

Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Tid och plats

vallastaden2017.se.

 Alva Myrdahls torg är markerad på kartan nedan med en röd ring.

Dela sidan