Hållbara byggnader

Lejonfastigheter vill skapa kreativa, pedagogiska och trygga miljöer i teknisk och miljömässig framkant. Vi vill skapa flexibla byggnader för hyresgästens behov idag och imorgon genom att förvalta och utveckla hållbara hus, med fokus på god inomhusmiljö, energieffektivitet och giftfria miljöer.

​Lejonfastigheter ställer alltid hållbarhetskrav vid nybyggnationer och renoveringar. I följande projekt har Lejonfastigheter ställt krav enligt Miljöbyggnad Silver:

 • Brokinds skola
 • Omsorgsboendet i Vallastaden
 • Folkungaskolan
 • Tornhagsskolan
 • Norrbergaskolan
 • Förskolan Grönfinken
 • Kvinneby skola
 • Vikingstad skola
 • Vidingsjöskolan
 • Linköpings nya simhall
 • Nya Kungsberget

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska myndighetskrav och förvaltas av organisationen Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad Silver innebär att 15 olika miljöindikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material ska uppfyllas. Arbetet är en kvalitetssäkring för Lejonfastigheters miljöarbete och ger en verifierad standard som höjer sig över myndighetskraven. Allt för att framtidssäkra våra fastigheter. 

Miljö- och fuktspecialister

I de flesta av våra projekt är våra miljö- och fuktspecialister inkopplade. Dessa övervakar att miljö- och fuktaspekterna hanteras och integreras i projektets alla faser och gör kontroller under produktionen. Genom hela projektet fungerar specialisterna som samordnare av miljö- och fuktfrågor.

Exempel på frågor är:

 • Föroreningar i mark och byggnad
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Torktider
 • Fuktmätningar
 • Kontroll av lufttäthet
 • Medvetna materialval
 • Inomhusmiljö
 • Avfall.