25 år med Lejonfastigheter

Lejonfastigheter bildades 1993. Linköpings kommun behövde ett bolag som långsiktigt skulle äga, förvalta och hyra ut hus för kommunens olika verksamheter.

Från början hette vi också just det – Linköpings Kommunala Fastigheter, LKF.

Skolor och publika hus

Först köptes kommunens skol- och förskolefastigheter in. Det allra första huset var förskolan på Tingsvägen 2 i Jägarvallen. Sedan fördes successivt allt fler hus över i bolaget. Det var omsorgsboenden, idrottshallar och byggnader för andra typer av samhällssservice. Vi övertog många av stadens stora publika hus, som Stora Teatern och Konserthuset.

Namnbytet

2011 bytte vi namn till Lejonfastigheter. Vi ville ha ett namn som kunde stärka vårt varumärke och som var lätt att kommunicera. Det kändes också helt rätt att anknyta till Linköpings kommuns lejonsymbol.

Vi förvaltar, utvecklar och bygger

Under årens lopp har vår verksamhet utvecklats mer och mer. För när Linköping växer behövs det fler platser i förskolor, skolor och omsorgsboenden, och mer utrymme i idrottshallar och på andra mötesplatser. Alla de verksamheter som bedrivs i våra hus förändras och utvecklas. Därför bygger vi om och bygger till, vi förädlar, moderniserar och bygger nytt. Det är en viktig del av vårt uppdrag – att sköta och anpassa våra hus efter en levande stad och ett samhälle i ständig förändring.

Vår ambition

Idag har Lejonfastigheter 285 fastigheter som vi strävar efter att förvalta på bästa sätt. Våra hus ska vara gedigna, flexibla, bekväma och hållbara. Och viktigast av allt, de ska ge dig som vistas i dem trygghet och arbetsro, glädje och kunskap, motivation och inspiration.

Det är så vi bygger Linköping.