Inomhusmiljö

Varje dag vistas tusentals Linköpingsbor i våra hus. De ska kunna lita på att miljön är sund och hälsosam.

​En sund inomhusmiljö är viktig för både hälsa och trivsel. För att försäkra oss om att inomhusmiljön håller god standard genomför vi regelbundna kontroller i alla fastigheter. Vi kontrollerar:

  • Ventilation
  • Varmvattentemperatur
  • Inomhustemperatur
  • Radon
  • Köldmedia
  • Fukt/mögel

Där fel eller brister noteras vidtar vi åtgärder för att rätta till problemen. Det vi inte har möjlighet att åtgärda omgående och som inte är av akut karaktär hanteras som planerat underhåll.

Alla produkter som används vid nyproduktion, renovering och underhåll granskas ur miljö- och hälsosynpunkt och registreras i vår materialdatabas.

Frågor kring inomhusmiljö diskuteras med våra kunder vid fastighetsmöten och vid träffar med de som vistas i våra hus. Dessutom tas dessa frågor upp i vår årliga kundenkät.