Vårt sociala ansvar

Som ett kommunägt bolag ska Lejonfastigheter, enligt vårt ägardirektiv, ta ett samhällsansvar, bland annat för att bidra till sysselsättningen och integrationen i Linköpings kommun. Vi deltar aktivt i olika projekt för att öka integration och sysselsättning.

Ingångar till arbetslivet

Vi bidrar till att ge ingångar till arbetslivet för ungdomar och för personer som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat ger entreprenörer i våra större avtal möjlighet till praktik eller anställning för en person som står långt från arbetsmarknaden. Sådana villkor ingår i våra avtal för markskötsel och kommer att ingå i fler upphandlingar framöver.

Tillsammans med våra markentreprenörer och med Linköpings kommun erbjuder vi sommarjobb för ett trettiotal ungdomar. Vi erbjuder också plats för studentmedarbetare från Linköpings universitet och för studenter som vill göra sitt examensarbete hos oss.