Socialt ansvar

Som ett kommunägt bolag ska Lejonfastigheter, enligt vårt ägardirektiv, ta ett ökat samhällsansvar, bland annat för att bidra till sysselsättningen och integrationen i Linköpings kommun. Vi deltar aktivt i olika projekt för att öka integration och sysselsättning.

Ingångar till arbetslivet

Vi bidrar till att ge ingångar till arbetslivet för ungdomar och för personer som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat ska entreprenörer i våra större avtal ge möjlighet till praktik eller anställning för en person som står långt från arbetsmarknaden. Sådana villkor ingår i våra avtal för markskötsel och kommer att ingå i fler upphandlingar framöver.