Integration och ökad sysselsättning

Som ett kommunalägt bolag ska Lejonfastigheter, enligt vårt ägardirektiv, ta ett ökat samhällsansvar, bland annat för att öka sysselsättningen och integrationen i Linköpings kommun. Vi deltar aktivt i olika projekt för att öka integration och sysselsättning.

​Sociala krav i upphandling

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för Lejonfastigheter att skapa ett mervärde för Linköping. Genom att använda upphandlingen som ett verktyg kan vi ge de som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans att få praktik eller en tillfällig anställning. Sociala krav har vi ställt vid upphandling av markskötsel samt i ett nybyggnadsprojekt i Skäggetorp.

Fastighetsägarföreningen i Skäggetorp skapar en meningsfull fritid

I vårt engagemang som en av flera fastighetsägare i Skäggetorp är vi med och sponsrar fotbollscupper. Läxläsning efter skolan och skapar en meningsfull fritid för många ungdomar som bor i området.