Sommarjobb hos våra entreprenörer

Under sommaren har trettio ungdomar sommarjobbat hos våra entreprenörer Green Landscaping, Veolia och Thormans.

​Det var elever i både högstadium och gymnasium som sommarjobbade med olika praktiska sysslor, framför allt trädgårds- och markskötsel.

Lejonfastigheter arbetar med olika insatser för samhällsnytta och social hållbarhet, bland annat i samarbetet med våra entreprenörer. Sommarjobbsprojektet är en del i denna ambition.

Projektet bedrivs som en samverkan mellan Linköpings kommuns verksamheter, däribland Lejonfastigheter, och olika externa parter. Sammanlagt fick 1 038 ungdomar en sommaranställning genom projektet.