Ett koldioxidneutralt bolag

Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025. Lejonfastigheter är självklart med och arbetar för det målet.

​Ett av våra hållbarhetsmål är att vara ett klimatneutralt bolag år 2025. För att nå dit arbetar vi med ett energimål som innebär att vi ska minska vår energianvändning (el, värme och fjärrkyla) med 20 procent fram till år 2025.

Vi optimerar driften i alla våra hus. Utöver det har vi valt ut 40 stora fastigheter som vi arbetar extra mycket med. Dessa fastigheter står för 60 procent av vår totala energianvändning:

​Tokarpsskolan​Vårdbostaden Åleryd
​Vikingstad skola​Föreningshuset Fontänen
​Slestadskolan​Vårdbostaden Kvarnbacken
​Änggårdsskolan​Servicehuset Kärnabrunnsgatan 12-40
​Rydsskolan​Fridtunaskolan
​Blästadskolan​Ekängsskolan
​Ekholmsskolan​Räddningsstation Lambohov
​Vårdbostaden Ekbacken​Kunskapsgallerian
​Vist skola​Räddningsstation Kallerstad
​Tornhagsskolan​Vasahallen
​Ljungsbro skola​Kontorslokalen Kommunhuset
​Skäggetorpsskolan​Stift- och landsbibliotek
​Katedralskolan​Berzeliusskolan
​Kärna skola/Förskolan Hagarydsv. 3​Elsa Brändströms skola
​Vårdbostaden Valla Park​Anders Ljungstedts Gymnasium
​Himnaskolan​Folkungaskolan
​Linghemsskolan​Kulturlokalen Konserthuset
​Kungsbergsskolan​Ishallen
​Bäckskolan​Ljungsbro fritidscenter
​Ånestadsskolan

​Linköping Sportcenter

Förnyelsebar energi – solceller

Vi har flera solcellsanläggningar som bidrar med förnyelsebar energi. Anläggningarna producerar årligen cirka 170 MWh.

​Konserthuset                              ​442 m2
​Smedstad ridsportcenter  ​300 m2
​Vasahallen      ​196 m2
​Ekhults vårdboende    ​200 m2
​Räddningsstation Kallerstad  ​190 m2
​Stadsbiblioteket  

​511 m2

Under år 2016 producerades 171 MWh (171 000 kWh) energi på Lejonfastigheters tak. Med 1 kWh kan du ladda din telefon i 200 timmar eller låta kaffebryggaren gå i cirka 90 minuter. En genomsnittlig villa/radhus i Sverige förbrukar årligen cirka 25 000 kWh.

Koldioxidneutral kommun

2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun år 2025. Med koldioxidneutral menas att Linköping, dess medborgare och dess verksamheter, inte ska tillföra atmosfären något nettotillskott av koldioxid. För att nå dit behövs både stora besparingar och effektiviseringar och kompensering genom överskottsproduktion av el från förnybara källor. De kommunägda bolagen, däribland Lejonfastigheter, har en viktig del i omställningen.

Solkartan

Linköpings kommun har tagit fram Solkartan som visar hur mycket el en solcellsanläggning på ett hustak skulle kunna producera. Med hjälp av kartan kan man se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Läs mer här: http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-sakerhet/energi--och-klimatradgivning/solenergi-/