Vd

Ann de Jonge

Vd
013-205854

Christina Holgersson

Vd-administratör
013-205766

Fastighet

Fastighetsförvaltning

Underhåll

Fastighetsutveckling

Projekt

Hållbarhet och inköp

Marknad och kommunikation

Ekonomi och finans

HR

Verksamhetsutveckling och IT