Mer information om Kundtjänst

​Här kan du tala om för oss om det är något som behöver åtgärdas i dina lokaler.

Felanmälan på webben

Klicka på här om du behöver anmäla något som inte är akut.

Det kan gälla sådant som ett löst dörrhandtag eller golvsockel, trasigt lås på innerdörr eller belysning som inte fungerar trots byte av glimtändare och lysrör. Ärendet åtgärdas normalt inom fem arbetsdagar.

Akuta fel

Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd rapporterar du på telefon 013-20 54 00. Öppettider är måndag–fredag klockan 07.30–16.00. Övriga tider kopplas ditt samtal till vår jourberedskap.

Akuta fel är bland annat vattenläcka, stopp i avlopp, elavbrott, driftstörningar på hiss och alla brister som kan leda till personskada. Fel som inte är akuta anmäler du här.

Vad behöver vi veta?

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi en del information när vi tar emot din felanmälan.

Vi behöver veta sådant som olika nummer på vitvaror, en uppmätt inomhustemperatur om du tycker att det är kallt, eller om du har rensat ditt vattenlås då du anmäler ett stopp i avlopp.

Vad händer med din anmälan?

När vi har fått den information vi behöver gör vi en bedömning om vilken typ av entreprenör som är bäst lämpad att hjälpa dig med ditt anmälda fel och hur ärendet ska prioriteras.

Anmälaren får återkoppling per e-post när fel och ärenden är registrerade och när ärendet är avslutat.

Vem får anmäla fel?

Varje verksamhet ska ha en utsedd anmälare som samordnar felanmälningar för fastigheten. Anmälaren är den som får all återkoppling om ärenden per e-post.

Anmälaren ska känna till den avtalade ansvarsfördelningen mellan kund och fastighetsägare. Anmälaren ska ha rätt att göra beställningar för verksamhetens räkning. Vem som ska vara anmälare utses normalt av verksamhetsansvarig hos vår hyresgäst.

För att anmäla fel via webben behöver du inloggningsuppgifter. Om du saknar inloggningsuppgifter är du välkommen att kontakta vår administratör via e-post eller telefon, 013-26 34 63, så hjälper vi dig.

Öppettider

Du kan alltid göra felanmälan på webben.

Per telefon är felanmälan öppen måndag–fredag klockan 07.30–16.00.

Övrig tid kopplas du automatiskt till vår jourberedskap. Vi ber dig att använda denna tjänst endast för akuta ärenden.

 

Vi arbetar för att dina lokaler ska vara så funktionella och trivsamma som möjligt. Därför försöker vi alltid hjälpa dig så snabbt vi kan med din anmälan. Under 2016 besvarade vi 12 966 samtal där medelsvarstiden var 32 sekunder. Totalt mottog vi 14 141 stycken felanmälningar via telefon och webb.