Linköpings nya mötesplats

Nu dröjer det inte länge innan aktiviteterna är i gång i Agora i Skäggetorp.

Ett komplext och utmanande, men samtidigt mycket spännande och roligt projekt – så kan vi summera bygget av Agora, den nya mötesplatsen i Skäggetorp som nu är färdig att tas i bruk.

I Agora ska Linköpingsborna kunna träffas kring musik, dans, bildkonst, drama, studier, föreningsverksamhet och mycket mer. Syftet är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och att främja kultur, gemenskap och kommunikation. Huset ska även fungera som ett nav för föreningslivet i Skäggetorp och utgöra en bro mellan stadsdelen och andra delar av Linköping.

En speciell byggnad

För Lejonfastigheter har arbetet med Agora varit både utmanande och roligt. Byggnaden, ritad av White Arkitekter, är i sig mycket speciell, med stora glaspartier och udda vinklar. Den har dessutom utformats och inretts för en mängd olika verksamheter. Här finns bland annat en cafédel, bibliotekslokaler, en scen, en ateljé, utrymme för musik- och digitalstudio, loger, omklädningsrum samt kontor för personalen.

Uppdraget slutfört

I december 2018 slutbesiktigades huset med godkänt resultat, mycket tack vare ett gott samarbete med byggentreprenören, Åhlin & Ekeroth. Nu har Agora överlämnats till hyresgästen, Kultur- och fritidsförvaltningen, som jobbar vidare med inredningsentreprenaden. Snart räknar man med att kunna ta emot besökare i vissa delar av huset och sedan successivt öppna fler verksamheter vartefter lokalerna blir klara.

På Linköpings kommuns hemsida kan du läsa mer om verksamheten i Agora.