Ånestadsskolan renoveras

Vi rustar upp Ånestadsskolans huvudbyggnad och ger den en ljusare, modernare interiör.

Ljusflöde och välkomnande entré

Skolans interiör får nya ytskikt och installationer, som rörledningar och ventilation. Planlösningen kvarstår i stort sett som den är, men väggarna mellan klassrum och korridor bryts av med glaspartier för bättre ljusflöde och genomsikt. Huvudentrén blir tydligare. Personalutrymmen flyttas till entréns närhet för att bli mer tillgängliga. Ett par mindre tillbyggnader uppförs på baksidan. I en av dem blir det arbetsplatser för lärare, i en annan inryms skolans bibliotek, som idag finns i samma utrymme som aulan.

Etapper

Underhållsarbetet görs i etapper och vi börjar med den del som innehåller matsal och aula. Det mesta av detta arbete utförs under sommarlovet. Planen är att hela byggnaden ska vara färdig till höstterminen 2021. Under delar av projektet kommer viss undervisning att flyttas till provisoriska paviljonger.

Informationsmöten har hållits med elever, personal och föräldrar.

Totalentreprenör efter upphandling är Melander Bygg AB.

Tidigt 1950-tal 

Ånestadsskolans huvudbyggnad byggdes 1953 med en tidstypisk röd tegelfasad och trevlig placering i en dunge av vackra tallar. Skolan ritades av stadsarkitekt Sten Westholm. Han ritade också Berzeliusskolan, Kungsbergsskolan, Tanneforsskolan, Tinnerbäcksbadet och många andra byggnader i Linköping.