Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Läs om vad vi har gjort under 2017 för att vara med och bygga Linköping. Vi berättar också om vårt arbete med hållbarhet, både vad gäller miljö, socialt ansvar och ekonomi.
  • ​Under 2017 byggde vi en förskola i Skäggetorp, en förskola och grundskola i Sturefors, en ny grundskola i Kvinneby och ett omsorgsboende i den nya stadsdelen Vallastaden
  • Linköpings barn fick många nya elevplatser: 275 förskoleplatser och 400 platser i grundskola. Vi byggde också 16 nya platser i omsorgsboenden
  • Vi gjorde omfattande moderniserings- och renoveringsarbeten i Berzeliusskolan, Ljungsbro fritidscenter, Föreningshuset Fontänen och i flera förskolor
  • Folkungaskolan och Berzeliusskolan fick moderna tillbyggnader med plats för fler elever och fler aktiviteter
  • Vi tog ett första spadtag för Linköpings nya mötesplats Agora i Skäggetorp, framtidens vårdboende i Vallastaden och en ny idrottshall i Brokind
  • Som första kommunala bolag i Linköping antog vi en Ansvarskod för hållbara leverantörsled
  • Vi minskade vår totala energianvändning med 5,7 procent jämfört med året innan och vi minskade våra klimatpåverkande utsläpp med 2,7 procent.

Klicka här för att se hela redovisningen: Lejonfastigheters Års- och hållbarhetsredovisning 2017