Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Läs om vad vi gjorde under 2018 för att vara med och bygga Linköping. Vi berättar också om vårt arbete med hållbarhet vad gäller miljö, socialt ansvar och ekonomi.
  • Under 2018 byggde vi en idrottshall i Brokind, en stor förskola i Skäggetorp, den nya mötesplatsen Agora och ett modernt vårdboende i Vallastaden med inflyttning under våren 2019.
  • Vi genomförde omfattande renoveringsarbeten i Konserthuset och i Åleryds vårdboende och gjorde varsamma moderniseringar i förskolan på Klostergatan 64, som ligger i en gammal villa med höga kulturvärden.
  • Vi tog ett första spadtag för en ny räddningsstation i Ulrika, en stor grundskola i Tallboda och för Nya Vasahallen, en mångsidig idrottsanläggning intill Berzeliusskolan.
  • Vi minskade vår totala energianvändning med 3,5 procent jämfört med året innan och vi minskade våra klimatpåverkande utsläpp med 2,3 procent.
  • Vår årliga kundundersökning gav oss ett NKI som placerade oss på tredje plats bland 83 kommunala fastighetsförvaltningar och -bolag.
  • Och vi firade att Lejonfastigheter fyllde 25 år under 2018.

Läs hela Års- och hållbarhetsredovisningen här.