Koll på energin i Saab Arena

För att få tydligare bild av energianvändningen har vi lagt till fler mätpunkter i Saab Arena. Det hjälper oss att driva anläggningen på ett ännu effektivare sätt framöver.

​Mätningar är ett bra verktyg för att minska energianvändningen i våra fastigheter. Ju mer vi vet, desto större möjligheter har vi till effektiviseringar. Det är särskilt viktigt när det gäller en storförbrukare som Saab Arena.

Digitalt och detaljerat

De undermätare vi tidigare hade i Saab Arena var manuellt avlästa på månadsbasis, och gav oss inte en fullständig bild av energianvändningen. De nya mätpunkterna ger oss löpande timvärden, digitalt och detaljerat. Här kan vi få specifik information om exempelvis hur mycket el Jumbotronen drar eller hur mycket av den totala energianvändningen som går till C-hallen. Framför allt kan vi se om det är någon specifik mätpunkt som sticker ut, och på så sätt hitta effektivare lösningar.

Bra för framtiden

Undermätarna är nyligen installerade och vi behöver få in data från en längre period för att kunna följa upp energianvändningen och göra jämförelser. Men vi vet att det här kommer att vara mycket användbart inför framtidens utmaningar och mål när det gäller energibesparing.