Färdplan för ett fossilfritt Sverige

I ett upprop från fastighetsägare och energiföretag utlovas stora insatser för att nå en fossilfri uppvärmning av bostäder och lokaler. Lejonfastigheter är en dem som har undertecknat deklarationen.

Fossilfritt Sverige är en plattform för samverkan mellan företag, kommuner och andra organisationer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar idag över 350 aktörer från olika branscher. Fossilfritt Sverige började som ett initiativ av regeringen inför FN:s klimatmöte i Paris 2015.

Gemensamt upprop

Uppropet har undertecknats av en rad fastighetsägare och energiföretag. För trots en kraftig minskning sedan 1970 står värmesektorn för nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen. Därför har Lejonfastigheter, Tekniska verken och Stångåstaden, tillsammans med hela kedjan av aktörer inom Fossilfritt Sverige, tagit fram en färdplan med målet att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030.

Viktiga åtaganden

För att lyckas har vi i branschen bland annat åtagit oss att satsa på återvunnen energi, att effektivisera värmepumpar och systemlösningar genom ny teknik, att intensifiera arbetet med energieffektivisering i fastigheter och att driva på utvecklingen för energilagring, solel och solvärme. Färdplanen innebär stora utmaningar men för Lejonfastigheters del är det viktigt att på ett nationellt plan kunna vara med och bidra till minskad klimatpåverkan.

Här kan du läsa mer om uppropet och om Fossilfritt Sverige