Fina lokaler i Kvinnebyskolan

Skolan har fått en snygg tillbyggnad med plats för fler elever i en modern och trivsam miljö.

​Kvinnebyskolan ligger i Hjulsbro i Linköpings södra stadsdelar. Det är en del av staden som får fler invånare och fler skolbarn. Nu finns det plats för ytterligare 100 elever i Kvinnebyskolan, som därmed har plats för 440 elever i förskoleklass, årskurs 16 och fritidsverksamhet.

Den nya skoldelen blev färdig lagom till vårterminens börja. Invigningen skedde den 8 januari och det var en skara glada och förväntansfulla barn som äntligen fick komma in i sin nya skola.

Det nya huset har byggts snabbt och med hög kvalitet, tack vare ett gott samarbete med vår byggentreprenör Bernhardsson & Carlsson som har gjort en både noggrann och effektiv insats.

Tillbyggnaden på Kvinnebyskolan är sund och hållbar. Allt material i huset har dokumenterats så att vi kan följa upp innehållet i samband med underhåll, renovering och, någon gång i framtiden, nedmontering. Vi har arbetat med miljöhänsyn och energieffektivitet i hela projektet och den nya skolbyggnaden motsvarar kraven för Miljöbyggnad Silver.