Framtidens vårdboende i Vallastaden

I framtidens vårdboende har var och en sin personliga bostad och får hjälp av modern teknik för att leva ett gott liv.

​Lejonfastigheter bygger Vallastadens vårdboende, som ska bli trygga och harmoniska bostäder som tar hänsyn till varje boendes individuella behov. Vårdboendet ska få en genomarbetad interiör där de boende kan må bra, och en lugn och inbjudande utemiljö. De boende kan fortsätta vara så aktiva och självständiga som de orkar eller kan.

Det nya vårdboendet kommer att ta emot demenssjuka som inte längre klarar av att bo i sitt vanliga hem. I lokalerna ska också finnas dagverksamhet som riktar sig till demenssjuka som fortfarande bor hemma.

Vårdboendet ska innehålla 60 lägenheter. Det beräknas klart i januari 2019.

Framtidens vårdboende är digitaliserat

Lejonfastigheter förser huset med väl utbyggd teknisk infrastruktur till stöd för verksamhetens behov, idag och i framtiden. I verksamheten kommer man att använda olika digitala verktyg för de boendes trygghet och för att anpassa omsorgen till var och en.

Exempel på tekniska hjälpmedel som kan användas i omsorgen:

  • Enkla kommunikationsverktyg för den boende
  • Digital levnadsberättelse som leder till dialog och naturliga samtalsämnen i vardagen
  • Smarta sensorer för ökad trygghet
  • Mobila trygghetslarm med gps-positionering
  • Digital tillsyn på natten
  • Digitala lås
  • Digital läkemedelssignering
  • Mobilt arbetssätt

Linköpings e-hälsostrategi

Linköping vill bli ledande i digitaliseringen av kommunal vård och omsorg. Kommunen arbetar med en e-hälsostrategi för hur man kan utnyttja modern teknik i omsorgen. Det handlar bland annat om att öka äldres trygghet och delaktighet i samhället.