Snart dags att flytta in

Vi gör de sista kompletteringarna i det nya vårdboendet i Vallastaden och den 1 mars överlämnas nycklarna till hyresgästen.

I det nya vårdboendet får var och en sin egen personliga bostad och tillgång till gemensamma ytor för umgänge och måltider. Här finns ett litet spa och lokaler för dagverksamhet. Vi har också byggt in teknisk infrastruktur som ska stödja olika digitala verktyg för de boendes trygghet och underlätta individanpassad omsorg.

Stimulerande intryck

Huset har en spännande exteriör, en genomarbetad interiör och en inbjudande utemiljö, med konstverk, orangeri och grönska, för att stimulera sinnena hos de boende. De verksamhetsansvariga ser också positivt på husets läge, med utblick mot såväl en livlig skolgård som en lugnande skog.

Fritids för särskilda behov

På bottenplanet i byggnaden finns ytterligare en lokal, där nu avtalet med en ny hyresgäst är klart. Det är KFUM som startar en fritidsverksamhet för barn med särskilda behov och deras familjer.

Gott samarbete

Slutbesiktningen av fastigheten sker 25 februari, och därefter överlämnas nycklarna till hyresgästerna. Invigningen av Vallastadens vårdboende kommer att ske längre fram i vår.