Bra rutiner för vårt byggarbetsmiljöansvar

En inspektion från Arbetsmiljöverket visar att vi på Lejonfastigheter har kommit mycket långt i vårt arbete med byggarbetsmiljösamordning.

Arbetsmiljöverket har i ett nytt projekt tittat på hur vi som beställare inom bygg och anläggning tar ansvar för arbetsmiljön i ett tidigt skede, under själva utförandet och i det framtida brukandet av fastigheten. Detta genom inspektioner hos entreprenörer och i byggherrens organisation.

Processer och utbildning

Arbetsmiljöverkets inspektörer tittade på vårt ledningssystem, våra roller och vårt arbetssätt rörande byggarbetsmiljöansvaret, samt processer och dokument kopplade till uppgiften. Vi redogjorde också för de utbildningsinsatser vi har genomfört under året.

Överlag konstaterade inspektörerna att vi hade kommit mycket långt i vårt arbete med samordning och att vi har bra rutiner för vårt systematiska byggarbetsmiljöansvar.

Arbetsmiljöverket avslutade sitt besök med att säga att de har genomfört många liknande revisioner, och att de i de flesta fall lämnar efter sig ett tillsynsprotokoll med önskade förbättringspunkter eller krav, åtföljda av viten. Men i Lejonfastigheters fall var protokollet blankt – alltså helt utan anmärkning. Det visar att vi har fokuserat på rätt saker det senaste året. Det är vi glada för och nu fortsätter vi på den inslagna vägen för att säkra en trygg arbetsmiljö på de byggen vi ansvarar för.