Nu bygger vi nytt på Tornhagsskolan

Linköping behöver plats för fler barn i både förskola och grundskola. Nästa höst kan 340 elever flytta in i den nya skolbyggnaden.

Nu sätter vi spaden i marken för en ny byggnad intill de befintliga på Tornhagsskolan. Den nya skoldelen ska innehålla både förskola och grundskola.

Lejonfastigheter bygger hållbart. En del i det är att lokalerna blir flexibla, så att de kan anpassas till olika skolstadier när behoven förändras. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, med hög energieffektivitet och sunda material. Dessutom får eleverna en genomarbetad och pedagogisk utemiljö med gott om plats för lek och rörelse.

Den nya byggnaden är ritad av arkitekt Magnus Holmgren, Arkitektgruppen GKAK, och får en yta på 2 600 kvadratmeter. Inflyttningen är planerad till höstterminen 2019 och då börjar 100 förskolebarn och 240 elever i årskurs F-6.