Nya Tallbodaskolan

220 elever får en funktionell, hållbar och vacker skola.

​Nu sätter vi igång bygget av den nya Tallbodaskolan, som ska ersätta äldre byggnader som har rivits. I Tallbodaskolan går elever i mellanstadiet, årskurs 4–6.

För att barnen ska få en hälsosam inomhusmiljö är vi noga med att välja rätt material. Vi ser särskilt till att byggandet säkras från fukt i alla led och i alla detaljer. Lokalerna får omsorgsfullt genomarbetade planlösningar och rumssamband.

Byggnaden ska passa in i den naturmiljö som finns i omgivningen. Fasaderna kläs i träpanel som har behandlats med en biobaserad vätska under högtryck. Det gör att ytan inte behöver efterbehandlas och inte kräver kostsamma ommålningar. På taket lägger vi sedumväxter, som kommer att ge ett intryck av liv och naturkänsla och som samtidigt är praktiskt eftersom växterna absorberar regnvatten.

Under byggtiden håller Tallbodaskolans klasser till i tillfälliga paviljonger intill Kungsbergshallen i Tannefors. Inför höstterminen 2019 ska de komma tillbaka till sin skola i Tallboda.

Nya Tallbodaskolan har ritats av White Arkitekter.