Nya Vasahallen

Nu bygger vi Linköpings nya mötesplats för rörelseglädje och aktivitet.

Det finns ett stort behov av lokaler för inomhussport och aktiviteter i Linköping. Nya Vasahallen blir en kreativ miljö som ska inspirera till möten mellan människor med olika ålder, intressen, bakgrund och förutsättningar. Anläggningen kommer att bli en tillgång för hela staden och för innerstadsskolorna.

Nya Vasahallen ska innehålla två fullstora hallar med plats för många olika sporter och aktiviteter. Vi bygger med särskild anpassning för gymnastik och parasport, som hittills har saknat tillräckliga lokaler. Byggnaden kommer också att innehålla kompletterande skolmåltidslokaler för Berzeliusskolan och Katedralskolan.

Samverkansentreprenad

Projektet genomförs i en samverkansentreprenad, så kallad partnering. Vi planerar utförandet i samarbete med den upphandlade totalentreprenören, Bernhardsson & Carlsson. Det är ett komplext projekt både tekniskt och logistiskt. Samverkansformen är en modell där vi tillsammans kan finna lösningar och skapa rätt produkt med rätt kvalitet till rätt pris.

Byggnaden har ritats av Bengt Winnell och Tobias Jern på Winnell & Jern arkitekter AB. Byggnationen påbörjas i augusti 2018 och beräknas färdig under hösten 2020.