Nytt utseende på den nya simhallen

Arkitektskisserna för den nya simhallen har ritats om. Utförandet är något enklare än tidigare, vilket håller nere kostnaderna. Samtidigt ska alla krav på innehåll fortfarande uppfyllas, och Linköping ska få en fin och välkomnande simhall.

​De nya skisserna har gjorts av arkitektbyrån 3XN i Köpenhamn. Det är samma byrå som ritade det förslag som vann arkitekttävlingen i fjol. Kalkylerna för det vinnande förslaget visade att byggkostnaden skulle bli betydligt högre än den beslutade budgeten. Därför har nu förslaget ritats om.

Alla funktioner och hög kvalitet

Simhallen kommer även i det nya utförandet att innehålla alla de funktioner som krävdes i det ursprungliga lokalprogrammet. Till exempel blir antalet bassänger detsamma. Men man har ritat på effektivare användning av ytor och justerat vissa materialval, samtidigt som man har behållit den goda kvaliteten i byggnaden.

Den nya simhallens exteriör får en enklare geometri som bidrar till att bygg- och materialkostnader hålls nere. Även den nya byggnaden kommer att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och bli ett värdefullt inslag i den nya stadsdelen Folkungavallen.

Upphandling

Nu fortsätter arbetet med att planera byggnationen av simhallen och att handla upp byggentreprenad. Den beslutade budgeten ska hållas, däremot förskjuts tidplanen. Investeringsbeslut ska fattas i kommunstyrelsen. Byggstart planeras till våren 2019 och simhallen ska stå färdig under 2022.