Ett första spadtag

Bygget av nya Vasahallen är igång. Det firade vi tillsammans med elever och personal från Berzeliusskolan och Katedralskolan och med inbjudna gäster.

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden, samt Cecilia Gyllenberg-Bergfasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, berättade om tankarna och behoven bakom den nya idrottshallen. Anläggningen ska öka tillfällena till idrott och rörelse för alla Linköpingsbor. Nya Vasahallen blir en kreativ miljö som ska inspirera till möten mellan människor i olika åldrar och med olika intressen och bakgrund. Särskild omsorg läggs vid att göra hallen välkomnande och tillgänglig för människor med olika förutsättningar. Nya Vasahallen anpassas också för sporter som ofta utövas av flickor, något som ibland saknas.

Spadtagsceremonin förgylldes av ett fint framträdande av Nikegymnasterna.

 Viga flickor från Nikegymnasterna visade sin konster inför en jublande publik. Foto Göran Billeson.